LEGE OHARRA

Honen bidez, “Zure bizitzako azken sanferminak” dokumentalerako kastinean parte hartzen dutenei (aurrerantzean, «parte-hartzaileak») jakinarazten zaie Labrit Multimedia S.L. enpresak (aurrerantzean, «Tratamenduaren arduraduna») beren datu pertsonalak erabiliko dituela, bere egoitzaren helbidea Juan de Labrit kalea 29, 1.a eta helbide elektronikoa info@labrit.net direlarik.

Tratamenduaren arduradunak bildu eta tratatuko dituen datu pertsonalak honako hauek dira: izena, abizenak, adina, telefonoa, sanferminekiko harremana eta irudiak uzteko, elkarrizketetan parte hartzea edo bietarako borondatea.

Parte-hartzaileen datu pertsonalen tratamenduaren helburua dokumentalerako parte-hartzaileak hautatzea da.

Parte-hartzaileen datu pertsonalen tratamendua haien baimenean oinarritzen da, eta hori lege-ohar hau onartuz eskatuko da. Parte-hartzaileek edozein unetan kendu ahal izango dute baimena, baina horrek ez dio eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Parte-hartzaileen datu pertsonalak tratamenduaren arduradunak gordeko ditu, datu horiek bildu ziren helburua betetzeko behar den denboran, eta ondoren modu seguruan ezabatuko dira.

Parte-hartzaileek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, bai eta datuen eramangarritasunaren aurka ere. Horretarako, idatziz bidali beharko diote tratamenduaren arduradunari, aurretik adierazitako helbide eta helbide elektronikoan.

Halaber, parte-hartzaileek eskubidea dute erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Agentzian edo haren kontrol-agintaritza eskudunean, baldin eta beren datu pertsonalen tratamendua ez badator bat indarrean dagoen araudiarekin.

Legezko ohar hau onartzeak berekin dakar parte-hartzaileek beren datu pertsonalen tratamenduari buruzko berariazko baimen informatua ematea tratamenduaren arduradunari, legezko ohar honetan deskribatutako baldintzetan eta helburuetarako.


AVISO LEGAL

Por medio de la presente, se informa a las y los participantes en el casting para el documental “Los últimos sanfermines de tu vida” (en adelante, «participantes») que sus datos personales serán tratados por Labrit Multimedia S.L. (en adelante, «el Responsable del Tratamiento»), con domicilio en Calle Juan de Labrit 29, 1º y correo electrónico info@labrit.net, en calidad de responsable del tratamiento.

Los datos personales que se recopilarán y tratarán por el Responsable del Tratamiento incluyen los siguientes: nombre, apellidos, edad, teléfono, relación con los sanfermines y la voluntad de ceder imágenes, participar en las entrevista so ambas.

La finalidad del tratamiento de los datos personales de los participantes es la selección de participantes para el documental.

El tratamiento de los datos personales de los participantes se basa en su consentimiento, el cual se solicitará mediante la aceptación del presente aviso legal. Los participantes podrán retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos personales de los participantes serán conservados por el Responsable del Tratamiento durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recopilaron, y serán eliminados posteriormente de forma segura.

Los participantes tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento, así como a la portabilidad de los mismos, dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección y correo electrónico indicados anteriormente.

Asimismo, los participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o su autoridad de control competente, si consideran que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a la normativa vigente.

La aceptación del presente aviso legal implica el consentimiento expreso e informado de los participantes al tratamiento de sus datos personales por el Responsable del Tratamiento, en los términos y para las finalidades descritas en el presente aviso legal.

Scroll al inicio